Puff för Gudstjänst i Löfstadkyrkan med interiörbild av kyrksalen

Löfstadkyrkan

Gudstjänst

Vägen till livet är tema för dagens gudstjänst. Vi får höra vår pastor Maria Linder predika och tar upp en kollekt till förmån för våra samfund: Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen. Gudstjänsten följs av ett församlingsmöte.

Inbjudan till nattvardsgudstjänst i Löfstadkyrkan

Löfstadkyrkan

Gudstjänst med nattvard

Temat för dagens predikan, som hålls av vår pastor Maria Linder, är bönen. Vi firar nattvard och tar upp en kollekt till församlingens internationella arbete. Hoppas du har möjlighet att vara med!

Puff för Gudstjänst i Löfstadkyrkan med interiörbild av kyrksalen

Löfstadkyrkan

Gudstjänst

Välkommen att dela gemenskapen och höra Katarina Alsén predika över ämnet Hjälparen kommer, som är tema för dagens gudstjänst.

Puff för Gudstjänst i Löfstadkyrkan med interiörbild av kyrksalen

Löfstadkyrkan

Gudstjänst

Idag på pingstdagen välkomnar vi pastor emeritus (ett fint ord för vår förre församlingsföreståndare) Pecka Enocsson att predika över ämnet Den helige ande. Hoppas du har möjlighet att göra oss sällskap!

Puff för Gudstjänst i Löfstadkyrkan med interiörbild av kyrksalen

Löfstadkyrkan

Gudstjänst

Idag säger vi välkommen hem till vår församlingsföreståndare Karin Åkesson. Precis lika välkommen är förstås du som besökare! Hoppas du tar chansen att komma och höra henne predika över dagens ämne: Gud – Fader, Son och Ande.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med din aktuella kategori:

Kopierad!