Regionala inspirationskvällen ”För det vidare” i Mjölby

Regional inspirationskväll För det vidare

Den regionala inspirationskvällen ”För det vidare” hålls onsdagen den 17 april kl.18:30-21:00 i Andreaskyrkan i Mjölby! Kvällen tar upp ämnen som vi som kyrka behöver utvecklas i kommande år och riktar sig till alla intresserade, oavsett engagemang i församlingen. Under kvällen finns det tre seminarier att välja på: ”Kyrka i vår tid”, ”Barn och unga” samt ”Digital kommunikation”. Kontakta personalen om du vill samåka. Anmälan sker via www.equmeniakyrkan.se/for-det-vidare/ senast fredagen den 12/4. Varmt välkommen med!