Ukraina väcker engagemang på hemmaplan

två handavtryck med hjärta emellan

Det finns ett mycket stort, lokalt engagemang för de familjer som flytt från Ukraina och kommit till Tranås.

Löfstadkyrkan ger bl a via Missionsrådet stöd och hjälper familjerna praktiskt, ekonomiskt och med boende i väntan på besked från Migrationsverket.

Några av familjerna presenterades på kyrkkaffet efter gudstjänsten en söndag i april och fina relationer har skapats.

Insamlingen till det lokala arbetet med de ukrainska vännerna har givit mycket pengar och insamlingen fortsätter. Vill du bidra är Swishnumret 123 163 99 05, Märk med ”Ukraina lokalt” (eller använd qr-koden).

QR-kod/Swish till stöd för Löfstadkyrkans arbete med ukrainska familjer

Vill du hjälpa till mer handgripligt, kontakta gärna Missionsrådet.