Vi delar Equmeniakyrkans vision om att vara en kyrka för hela livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar: dig, mig och världen.

Exteriörbild av Löfstadkyrkan i Tranås pingsten 2022 tagen från Missionsgatan

Här firar vi gudstjänst varje söndag och du får gärna komma.Löfstadkyrkan i Tranås är en kristen församling med rötter i två samfund: Equmeniakyrkan och Alliansmissionen. Åsikter och trosuppfattningar varierar, men i grund och botten tror vi på en Gud som vet hur det är att vara människa.

Du är varmt välkommen att delta i våra gudstjänster och samlingar.

Equmeniakyrkan nationellt