En plats för livets
stora frågor.

Somliga ser kyrkan som en plats där det levereras färdiga svar på frågor som ingen har ställt. Andra upplever motsatsen: att det är ett av de få andrum i tillvaron där det går att föra en öppen och ärlig dialog om frågor som berör människans inre. Löfstadkyrkan i Tranås vill vara det senare.

Vi är en kristen församling med rötter i två samfund: Equmeniakyrkan och Alliansmissionen. Åsikter och trosuppfattningar varierar, men i grund och botten tror vi på en Gud som vet vad det vill säga att vara människa.

Vår ambition är att det ska vara högt i tak. Ibland lyckas vi, ibland inte. Men så är vi bara människor, precis som du.

Gör skillnad för vår församling - puff för att flytta kyrkoavgiften