Barn som leker

Barn och unga

Musik, lek, drama och pyssel med inslag av kristen undervisning. Men också barnkyrka, scout och konfirmation. Öppet för barn i alla åldrar.

Löfstadkyrkans Ungdom (LKU) vill vara ett sammanhang där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Därför har vi också en egen ’barnkyrka’ parallellt med söndagsgudstjänsten, liksom flera åldersanpassade aktiviteter.

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.