Bön för församlingen

Bön för församlingen

Välkommen till bönesamlingar för vår församling! I och med att vi denna termin går in i process kring Naturlig Församlingsutveckling, så inbjuder till vi särskilda tillfällen för bön för församlingen. Dessa sker i samband med nattvardsandakterna som är ungefär var tredje torsdag i månaden kl.18:30, dvs. den 14/3, 18/4 och 16/5. Vid 19:00 övergår andakten i fortsatt bön. Välkommen till ena eller båda samlingarna dessa kvällar!